מיחזור קרטון OCC

צור קשר

חברת לוג'יסטרייד – LOGISTRADE היא חלק ממודל הכלכלה המעגלית הדוגלת בשיפור איכות החיים בישראל.
מחזור של קרטון ונייר הוא השכיח ביותר ומהווה כרבע מסך הפסולת למחזור בארץ.

עודפי כמויות הקרטון שאינם ניתנים למחזור בארץ נשלחים לחו"ל לחברות המתמחות והמוסמכות במחזור קרטונים.
כיום הרשויות המקומיות מעודדות מחזור של קרטונים והם נאספים מהמקומות שהוקצו לאיסופם ע"י חברות מוסמכות.
הקרטונים נדחסים לאריזה של בלות הנערמות ומועברות בצורה מסודרת למפעלי המחזור בארץ וחלקן משונעות לחו"ל למפעלים מוסמכים למחזור קרטון.
חברת LOGISTRADE קונה את הקרטון מתאגידי המחזור המובילים בישראל.

חברת לוג'יסטרייד מקפידה לרכוש סחורה ממוינת באיכות גבוהה ללא כימיקלים וללא חומרים אסורים.

דילוג לתוכן